Buďte součástí našeho panelu a vyplňujte dotazníky online


pc_scac

a

 

 

 

 

 

 

fajfka_odrážkaMáte na dění kolem sebe vlastní názor? Sdělte nám ho!

fajfka_odrážkaVíte, že nabídky firem (výrobky, služby) se neobejdou bez znalostí toho, co zákazníci skutečně ocení?

 

 a

Svým názorem získáte možnost ovlivnit rozhodování politiků, veřejných institucí, ale i firem.

 a

Nemusíte nikam chodit, své odpovědi nám sdělíte prostřednictvím elektronického dotazníku, která Vám zašleme na Vaší e-mailovou adresu.

 a

Vaše účast v dotazníkovém šetření je honorována. Co s honorářem za vyplnění dotazník uděláte, je zcela na Vás. Můžeme Vám odměnu odeslat na Váš účet, nebo můžete odměnu věnovat občanskému sdružení Dobrý Skutek.

 a

Registrovaným zájemcům v CAWI panelu SC&C rozesíláme e-mailem nabídku se stručnými informacemi o výzkumu a odkazem na dotazník na webu. Vaše účast je dobrovolná, nechcete-li se vyjadřovat k danému tématu, nemusíte.

a

aa

a

Vyplňte formulář, chcete-li se stát členem našeho online panelu

a

a

Jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji?

Veškeré vámi uváděné informace slouží výlučně k účelům sociologického výzkumu a jsou v souladu s etickým kodexem výzkumu vždy plně anonymizována. Data získaná z výzkumů jsou zpracovávána hromadně a osobní údaje nejsou součástí dotazníků. Odpovědi poskytnuté v rámci výzkumu nejsou spojovány s osobou, která odpovědi poskytla. Společnost SC&C se zavazuje, že k datům budou mít přístup pouze pověření pracovníci firmy. Samozřejmostí je dodržování přísných etických kodexů výzkumu veřejného mínění (ESOMAR). Vyloučeno je poskytnutí dat třetím osobám.

 

Všechny údaje, které nám sdělíte prostřednictvím registračního formuláře pečlivě chráníme a zacházíme s nimi tak, aby nebylo možné jejich zneužití neoprávněnou osobou. Pro práci s osobními daty jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak jak to požaduje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000.

ochranaOsobnichUdaju

 a

V případě ukončení členství v CAWI panelu jsou veškerá Vaše osobní registrační data vymazána.

 a

Pokud se Vám některý dotazník neotevře, nebo Vám prohlížeč hlásí chybu, prosím nahlašte tuto skutečnost na e-mail mslaba@scac.cz (do přílohy případně prosím přiložte printscreen obrazovky s chybou).

Děkujeme!

Comments are closed