Jak se zachází se svěřenými údaji?

 

Všechny údaje, které nám sdělíte, pečlivě chráníme a zacházíme s nimi tak, aby nebylo možné je zneužít neoprávněnou osobou. Pro práci s osobními daty jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak jak to požaduje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4. dubna 2000.

ochranaOsobnichUdaju

Comments are closed.