Jsou dotazníky anonymní?

 

Odpovědi na otázky v dotazníku jsou vždy anonymní. Názor každého respondenta je anonymizován, tzn. data z výzkumu jsou zpracována hromadně, takže nikdy nebudou odpovědi spojovány s konkrétní osobou.

Comments are closed.