Kdo je respondent?

 

Respondent je osoba, která písemnou formou, nebo mluveným slovem odpovídá na otázky kladené tazatelem. Jeho výpovědi mohou být získávány v rámci rozhovoru, dotazníku, panelu, ankety nebo jakéhokoliv jiného formátu výzkumu.

Comments are closed.