Má někdo přístup k mým osobním informacím?

 

K osobním informacím, které jste nám sdělili, má přístup pověřený a proškolený pracovník našeho výzkumného týmu, který se zabývá správou panelu. Je vyloučeno, aby se Vaše osobní údaje dostaly do rukou jak nepověřených pracovníků, tak třetích osob. Vaše osobní údaje jsou rovněž chráněny proti zneužití prostřednictvím internetu.

Comments are closed.