Proč musím po vyplnění dotazníku uvádět telefonní číslo?

 

Abychom zajistili, že v souboru dat  nemáme  odpovědi od neexistujících respondentů, že dotazování proběhlo dle zadaných pravidel, že odpovědi si tazatelé nevymysleli sami atd. je důvodem, proč vyžadujeme při dotazování uvedení telefonního čísla, na kterém bychom Vás mohli kontaktovat a provést s Vámi ověření kvality práce našich tazatelů. Telefonní číslo slouží pouze k provedení tohoto kontrolního rozhovoru a není dále využíváno.

Comments are closed.