Anonymní dotazování

Odpovědi na otázky v dotazníku jsou vždy anonymní. Data z výzkumu jsou zpracována hromadně, takže nikdy nebudou odpovědi spojovány s konkrétní osobou. Toto je vždy potřeba respondentovi důkladně vysvětlit. Pro kontrolu kvality Vaší práce, která je nezbytná, požadujeme na souhlasech respondentů telefonní kontakt min. u 70 %, tj. min. 7 z 10. Respondenty následně telefonicky kontaktujeme a ptáme se, zda s Vámi dotazník provedli, zda jsou informováni o event. odměně, apod.. Telefonní rozhovor s respondentem slouží výhradně ke kontrole práce tazatele.

Comments are closed.