Hlášení o počtu hotových dotazníků

 

V tazatelském úkolu máte vždy uvedeno jakou formou a jak často je nutné podávat hlášení. Nejlépe je podávat hlášení pravidelně každý večer, po ukončení Vaší denní práce. Hlášení můžete podávat buď emailem nebo sms zprávou. Obě varianty jsou správné. Hlášení by mělo vždy obsahovat název lokality, počet hotových dotazníků a počet domluvených rozhovorů.

Comments are closed.