Kontrola tazatelů

 

Dotazování má dvě vždy dvě části – dotazník a souhlas respondenta.

Vůči našim klientům jsme povinni kontrolovat kvalitu práce našich externích kolegů. Proto požadujeme na souhlasech telefonní kontakt min. u 70 % respondentů, ( tj. u 7 z 10). Respondentům  voláme a ptáme se, zda byli dotazováni,  zda obdrželi odměnu (v případě, že ji mají dostat) aj. Rozhovor s respondentem tedy slouží výhradně ke kontrole Vaší práce.

 

Comments are closed.