Mohu v rámci adresného sběru nahrazovat domácnosti?

 

V rámci adresného sběru dostáváte k dispozici adresy, které byly vybrány metodou stratifikovaného náhodného adresného výběru, tak aby výběrový vzorek odpovídal struktuře populace – tedy aby byl reprezentativní.  Tyto adresy jsou pevně dané a stanovené, tudíž je nahrazovat nemůžete.

Comments are closed.