Opakované dotazování respondenta

Pokud jste se dotazovala respondenta před rokem a více, můžete s ním dotazník vyplnit. Zakázáno je dotazovat se respondenta častěji než jednou za dva roky.

Comments are closed.