Opakované dotazování respondentů

 

Je zakázáno dotazovat respondenty z jiných projektů, stejně tak je zakázáno dotazovat respondenta častěji než 1x za 2 roky.

Comments are closed.