Práce tazatele – vstupní poplatky

Žádné vstupní poplatky od Vás nepožadujeme. Školení u jednoduchých projektů probíhá formou samostudia a telefonického proškolení naším pracovníkem. U složitějších projektů absolvujete školení u nás ve firmě. Zde Vám zajistíme občerstvení, proškolení a vybavíme Vás materiály. Po ukončení projektu, v případě že splníte podmínky uvedené v úkolu tazatele, Vám proplácíme cestovné na a ze školení, event. ubytování, pokud je školení vícedenní.

Comments are closed.