Ukončení spolupráce

Žádost o ukončení spolupráce zasílejte písemně na adresu naší společnosti. Dohodu o provedení práce a tím i celou spolupráci ukončíme ke sjednanému dni. Z předčasného ukončení spolupráce Vám nehrozí žádné sankce.

Pokud víte, že z rodinných či pracovních důvodu nebudete moci delší dobu spolupracovat na našich projektech, ale máte zájem být dále členy naší tazatelské sítě, můžete spolupráci na daný časový úsek pozastavit.

Žádost o pozastavení činností zasílejte písemně na e-mail: tazatel@scac.cz

Comments are closed.