Vstupní školení tazatele

 

Na počátku naší spolupráce od nás obdržíte příručku tazatele, kterou si nastudujete. V případě jakýchkoliv nejasností nás budete kontaktovat. Po nastudování nám zašlete čestné prohlášení, ve kterém svým podpisem stvrzujete, že jsi si příručku prostudoval/a a zavazujete se držet pokynů v ní uvedených. Základní školení k práci tazatele a školení k jednoduchým projektům probíhá tedy formou samostudia + telefonických konzultací. U složitých projektů absolvujete školení u nás ve firmě. Zde Vám zajistíme občerstvení, proškolení a vybavíme Vás materiály.

Comments are closed.