Zasílání dotazníků, odevzdání práce a časová náročnost

 

V případě papírových dotazníků

Veškeré materiály k projektu zasíláme elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.  Informaci o odeslání materiálů a žádost o potvrzení příjmu materiálů obdržíte sms zprávou. Příjem materiálů potvrdíte, vytisknete a začnete pracovat na projektu. V úkolu tazatele máte vždy přesně určeno, jakým způsobem dotazníky odesíláte k nám. V 99 % případů se jedná o přepis hotových dotazníků přes internetový odkaz.

 

V případě sběru dat do notebooku

Materiály, které ke sběru dat potřebujete (např. pokyny k dotazování, karty pro respondenty apod.) jsou Vám zaslány na Váš e-mail stejně jako v případě dotazování pomocí papírových dotazníků. Dotazník máte nahraný přímo v notebooku. Notebook můžete používat svůj (pak je třeba, abychom Vám do něj nainstalovali náš program – je možné to provést i na dálku) a nebo Vám k dotazování zapůjčíme notebook náš.

 a

Časové požadavky jsou různé. Vše se odvíjí od celkového počtu dotazníků, které musíme v rámci celé ČR posbírat. Pokud je potřeba posbírat hodně dotazníků, může se stát, že po Vás budeme chtít udělat každý den např. 3 a více dotazníků, tj. celkem 20 a více hotových dotazníků za týden, optimálně je to tedy min. 3 hodiny každý den.  Obecně však platí, že na projektu pracujete dle svých časových možností tak, abyste splnili zadaný úkol, na kterém se dohodnete se svou supervizorkou.

 

Comments are closed.