Ztráta dat

Téměř všechny projekty se sbírají metodou CAPI – tedy dotazování prostřednictvím notebooku. V případě, že máte vlastní notebook, nainstalujete si na něj náš dotazovací SW (dle našeho návodu, případně s pomocí našeho pracovníka). V případě, že notebook nevlastníte, zapůjčíme Vám k práci náš. Veškeré údaje a dotazníky odesíláte pomocí tzv. synchrnoizace na náš zabezpečený server. Tím pádem se nemusíte bát toho, že by došlo ke ztrátě dat.

Comments are closed.