GGP – Současná česká rodina

VYUŽIJTE POSLEDNÍ DEN PRO ZASLÁNÍ VAŠICH 500 Kč!

Před časem jste vyplnili dotazník on-line nebo s tazatelem v projektu GGP Současná česká rodina. Moc Vám děkujeme. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné a pro vědce i společnost naprosto nenahraditelné.
ALE:
Aby Váš vyplněný dotazník mohl být uznán, prosíme o zaslání Vašeho souhlasu s poskytováním osobních údajů.

CO PRO TO MUSÍM UDĚLAT?

Odpovíte e-mailem do 15. 9. 2022 na ggp@fss.muni.cz v tomto formátu:
  1. Do předmětu e-mailu napište: GGP – Souhlas se zpracováním údajů
  2. Stáhněte formulář souhlasu na tomto odkazu, vyplňte jej, podepište a připojte jako přílohu e-mailu
Souhlas můžete také podepsat elektronicky a poslat ho datovou schránkou Masarykově univerzitě – kód datové schránky je: 9tmj9e4

CHCETE OBDRŽET 500 KČ, NA KTERÉ MÁTE NÁROK, PROTOŽE JSTE VYPLNIL/A DOTAZNÍK?

Stáhněte si prosím tuto smlouvu pro zaslání Vašich 500 Kč odkaz
Po stažení smlouvy ji prosím vyplňte, vytiskněte, podepište a naskenujte. Smlouvu opět zašlete na e-mailovou adresu: ggp@fss.muni.cz nejpozději do 15. 9. 2022.
Smlouvu můžete také podepsat elektronicky a poslat ji datovou schránkou Masarykově univerzitě – kód datové schránky je: 9tmj9e4


Často kladené otázky

Proč je potřeba vyplnit Souhlas s poskytováním osobních údajů?

Projekt GGP Současná česká rodina je grantovým projektem, který má svá pravidla a dodržuje všechny ustanovení ohledně ochrany osobních údajů a GDPR.
Vše tedy musí být transparentní a mají-li být Vaše odpovědi uznány a vyplaceny peníze – musíme mít k tomu od respondentů jejich Souhlas.

Kdo je správcem osobních údajů komu poskytuji svůj Souhlas?

Správcem údajů je Masarykova univerzita. Je to i řešitel tohoto výzkumu. Účelem zpracování jsou zejména výzkumné a statistické účely a možnost opětovně oslovit respondenta s nabídkou účasti v některém z dalších výzkumů.
Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. Úplné znění souhlasu je v příloze.

Proč je potřeba ještě vyplnit Smlouvu?

Pokud nechcete vyplatit svou odměnu ve výši 500 Kč, tak smlouvu vyplňovat nemusíte.
Pokud ale chcete zaslat peníze nebo je chcete darovat na dobročinné účely, tak je smlouva nutná. Právě zde uvádíte, na jaký účet chcete své peníze zaslat. Smlouvu si můžete prohlédnout na odkazu.

Proč mám na vyplnění čas jen do 15. 9. 2022?

Vše jednou končí a také projekt GGP má dle svých pravidel jasný konec právě 15. 9. 2022.
O tento souhlas jsme Vás žádali již v první pozvánce k účasti na výzkumu. Poté, co jste dotazník vyplnil/a Vám Smlouva i Souhlas byl zaslán poštou.
Koncem srpna jsme se Vás snažili kontaktovat mailem a poskytnout všechny nutné dokumenty k vyplnění. Bohužel, doposud k nám však Váš souhlas ani smlouva nedorazili.
Proto jsme Vás chtěli ještě naposledy vyzvat a požádat o udělení Vašeho souhlasu, aby Vaše úsilí při vyplňování dotazníku bylo zhodnoceno.

DOTÁHNEME TO SPOLU DO ÚSPĚŠNÉHO KONCE

Pokud i tak máte ještě dotazy a chcete se zeptat na otázku, která zde nebyla zodpovězena, neváhejte se obrátit:
tel. 777 759 419, Jana Vševidová
SC&C spol. s.r.o., Krakovská 7, Praha 1

Pro zaslání Souhlasu a Smlouvy zbývá:

Comments are closed.