Informace pro naše operátory

Vedoucí CATI studia

Lenka Šimonová

e-mail: lsimonova@scac.cz

mobilní tel.: +420 739 907 533

Kvalitní práce operátorů je základem dobrého výzkumu.

Zásady volání pro CATI operátory

fajfka_odrážkaOtázky je vždy potřeba číst tak, jak jsou napsány. Nic nepřidávat ani ubírat. Hrozí změna významu otázky a zkreslení respondentových odpovědí.

fajfka_odrážkaS respondentem je potřeba hovořit zřetelně, slušně a spisovně.

fajfka_odrážkaOperátor nikdy nesmí subjektivně hodnotit výpovědi respondentů a vyjadřovat svůj názor.

fajfka_odrážkaPři hodnocení na bodové škále musí vždy zaznít číslo z úst respondenta.

fajfka_odrážkaOperátor musí dodržovat pokyny vedoucího směny, které dostal při školení projektu.

fajfka_odrážkaRozhovory se nerealizují s respondenty, kteří nesplňují věkovou hranici pro výzkum, se zaměstnanci pracující pro jiné výzkumné agentury a zaměstnanci společností, pro které realizujeme výzkum.

fajfka_odrážkaPokud si operátor není s čímkoli jistý, je potřeba se informovat u vedoucího směny. Je lepší se 3x zeptat, než jednou chybovat.

fajfka_odrážkaDotazník je možné vyplnit pouze s jednou osobou. Je potřeba začít i dokončit dotazník se stejnou osobou.

fajfka_odrážkaRespondent musí být vždy seznámen s tím, že je hovor monitorován.

fajfka_odrážkaU otevřených otázek je potřeba se doptávat, pokud respondent uvedl obecnou odpověď.  Například odpověď „jsem spokojen“, je pro výzkum nedostatečná. Musíme vědět, s čím konkrétně.

fajfka_odrážkaPokud je u otázky uvedeno nabízejte možnosti, operátor musí vždy přečíst všechny možnosti, které v otázce jsou.

 a

Kde nás najdete?

Naše CATI studio se nachází v centru Prahy kousek od Václavského náměstí v Krakovské ulici č. 7 ve 3. patře.

mapa_Krakovská

Mapa

Comments are closed.