Staňte se naším tazatelem!


meeting-1020227_960_720

fajfka_odrážkaKomunikujete rádi s lidmi a snadno navazujete s nimi kontakt?

 

fajfka_odrážkaJste dostatečně asertivní a vstřícný zároveň?

 

fajfka_odrážkaMáte volný čas a chcete si přivydělat?

 

 

Vyplňte formulář a staňte se naším tazatelem

 

 

Kdo jsme?

Jsme přední výzkumná agentura s více než 20 letou tradicí. Zabýváme se především marketingovým, sociologickým a politologickým výzkumem. Naší nejčastější náplní práce je výzkum trhu a veřejného mínění.

Historie1

Jaká je spolupráce s námi?

Spolupráce s naší společností je založena na dohodě a dobrém vzájemném vztahu. Výzkumníci SC&C velmi oceňují dobře odváděnou práci tazatele a váží si jí. Vždy jsou připraveni poskytnout tazatelům odborné informace a napomoci ke zdárnému splnění zadaných úkolů. Společným úkolem výzkumníků a tazatelů je vždy včasné a kvalitní splnění výzkumného projektu. Naše společnost bude ráda spolupracovat s lidmi, kteří dokáží pracovat podle pravidel a jsou schopni dodržet daný slib a dohodu.

 

Co je podstatou tazatelské práce?

Pokud jsou komunikace a různorodost základními stavebními kameny kategorie lidské činnosti, tazatelství by takovou kategorii bezezbytku naplnilo.  Člověk je prakticky neustále v pohybu, neustále využívá své komunikační dovednosti. Co chvíli se potkává s něčím novým. Zároveň je však podstata jeho práce pevně dána a nic se na ní nemění. Pokud hledáte jasně definovanou práci plnou dynamiky i různorodosti, nebojíte se komunikovat a umíte naslouchat, jste na správním místě.

dotazník

 

Práce tazatele zahrnuje:

fajfka_odrážkaÚčast na školení k výzkumnému projektu (zdarma) a další rozvíjení vlastních komunikačních dovedností

 

fajfka_odrážkaVyhledání osob, které splňují zadané požadavky (např. určitý věk, nebo vlastnost – nakupují jogurty, čtou denní tisk apod.)

 

fajfka_odrážkaProvedení osobního rozhovoru s vybranou osobou podle jednotného formuláře (dotazníku) a jednotných metodických pravidel

 

fajfka_odrážkaPravidelná hlášení do SC&C o stavu plnění zadaných úkolů

 

fajfka_odrážkaKontrola všech vyplněných formulářů a jejich odeslání do agentury ve stanoveném termínu

 

fajfka_odrážkaRůznorodé úkoly na různá témata v průběhu celého roku

 

fajfka_odrážkaMožnost částečného přizpůsobení pracovních povinností svým časovým možnostem

 

Jedná se o práci:

fajfka_odrážkaZajímavou a proměnlivou

 

fajfka_odrážkaPři které budete ve styku s lidmi

 

fajfka_odrážkaKterá má zajímavé finanční ohodnocení (Odměna je různá dle typu projektu, obtížnosti a délce dotazníku a může dosáhnout až výše 500 Kč / dotazník.

 

fajfka_odrážkaKterou můžete vykonávat pro přivýdělek, ale můžete ji využít i jako možnost dlouhodobé spolupráce během celého roku

 

fajfka_odrážkaSpolupráce na DPP nebo ŽL

 

Očekáváme od Vás:

fajfka_odrážkaPečlivost a spolehlivost

 

fajfka_odrážkaDodržování zadaných termínů

 

fajfka_odrážkaUmění jednat s lidmi, příjemné a zdvořilé vystupování

 

fajfka_odrážkaPoctivost a čestné jednání a dobrou pověst

 

fajfka_odrážkaDodržování všech určených pravidel výzkumu pro každou jednotlivou akci

 

fajfka_odrážkaČistý trestní rejstřík

 

 

V případě Vašeho vážného zájmu o spolupráci vyplňte personální dotazník. Do týdne Vás bude kontaktovat pracovník tazatelské sítě.

 

 

Pokud se Vám některý dotazník neotevře, nebo Vám prohlížeč hlásí chybu, prosím nahlašte tuto skutečnost na e-mail mslaba@scac.cz (do přílohy případně prosím přiložte printscreen obrazovky s chybou).

Děkujeme!

 

 

Comments are closed