Dokumenty ke stažení

Pracovní smlouvy

Abychom mohli spolupracovat, je třeba mít vyplněnou a podepsanou smlouvu na aktuální rok. Níže naleznete odkazy, pomocí kterých si můžete stáhnout smlouvu ke spolupráci na ŽL a Dohodu o provedení práce. Jakmile budete pracovat na některém z našich projektů, zašlete prosím dvě vyplněné a podepsané smlouvy (spolupráce na ŽL nebo DPP dle Vaší preference) poštou na adresu naší společnosti – jednu orazítkovanou smlouvu Vám zašleme zpět. Nemusíte samozřejmě čekat na realizaci některého z projektů. Smlouvu můžete zaslat na počátku nového roku, čímž se následně vyhnete situaci, kdy smlouvu s materiály k projektu zapomenete zaslat a my Vám kvůli tomu nebudeme moci vyúčtovat odměnu.

 

Dohoda o provedení práce 2017signature-962359_960_720

 

Smlouva o poskytování služby 2017 (spolupráce na ŽL)

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

V rámci spolupráce s naší společností si můžete samozřejmě uplatnit slevu na dani. Musí být dodrženy dvě základní podmínky:

fajfka_odrážka

„Růžové prohlášení“ musí být správně vyplněno, podepsáno a zasláno poštou na adresu naší společnosti

fajfka_odrážka

Prohlášení poplatníka nesmíte zároveň uplatňovat u jiného zaměstnavatel (tzn. prohlášení můžete mít podepsané POUZE u jednoho zaměstnavatele)

 

V případě, že jste student, zašlete společně s prohlášením i originál Vašeho potvrzení o studiu.

 

Prohlášení_poplatníka

Dokument ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovné

Cestovné je tazatelům propláceno v případě, že dotazují mimo obec svého bydliště ve vzdálenosti větší než 5 km. Způsob proplácení cestovného se liší v závislosti na podmínkách k jednotlivým projektům. Způsob úhrady cestovného je vždy uveden v úkolu tazatele k danému projektu.

 

V případě, že máte v úkolu tazatele uvedené paušální částky, které se připočítávají k ceně za dotazník (výše částky se odvíjí od vzdálenosti obce, ve které data sbíráte), nevyplňujete a nezasíláte žádné podklady. Tato částka je Vám vypočítána a přičtena automaticky.

 

Pokud v úkolu tazatele nemáte uvedené paušální částky, pak je Vám proplacena částka ve výši ceny za veřejnou hromadnou přepravu. 

Jestliže máte k dipozici jízdenky, zašlete poštou vyplněný cestovní příkaz (ke stažení níže) společně s jízdenkami. Aby Vám cestovné bylo proplaceno, je třeba mít cestovní příkaz správně vyplněný a jízdenky řádně označené (více viz Příručka tazatele – kontroly, odměňování). Tyto podmínky se týkají nejen cestovného v rámci sběru dat, ale také cestovného na školení k projektu.

Cestovní příkaz

Dokument ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že jste k cestování použili automobil nebo jste jízdenky ztratili, vyplníte přehled jízd (viz níže), který následně zašlete (stačí emailem – viz příručka tazatele) k nám do společnosti. Na základě přehledu jízd Vám bude vypočítána částka ve výši ceny za veřejnou hromadnou přepravu, která Vám bude navýšena o 15 %*. 

* Jelikož tato částka musí být zaúčtována v rámci paušální platby a bude z ní následně odvedena daň z příjmu.

Přehled_jízd

Dokument ke stažení

Comments are closed.