Příručka tazatele

Povinností každého tazatele (ještě před započetím práce na projektech) je prostudování si příručky tazatele. Příručku tazatele máte k dispozici ke stažení níže. Jakmile si příručku tazatele nastudujete, na email tazatel@scac.cz odešlete naskenované Čestné prohlášení o nastudování příručky, kde svým podpisem stvrdíte, že jste se s pravidly dotazování seznámili a budete se jimi závazně řídit.

 

Čestné prohlášení ke stažení

 

1Příručka tazatele úvod

Dokument ke stažení
2Příručka tazatele metody
Dokument ke stažení
3Příručka tazatele dotazování
Dokument ke stažení
4Příručka tazatele odměňování
Dokument ke stažení
5Příručka tazatele slovník
Dokument ke stažení

Comments are closed.